Tehoa prosesseihin.
PYYDÄ TARJOUS >
  puh. 010 424 4300
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Käyttöohjeet Wilden kalvopumpuille

Asennus- ja huolto-ohjeet

Wilden paineilmakäyttöiset kaksoiskalvopumput, voitelematon pro-flo sarja.


Klikkaa kuvaa suurentaaksesi

 • Ennen pumpun asennusta tarkista pumpun pulttien kiristykset.
 • WILDEN -pumppu asennetaan tasaiselle alustalle ja kiinnitetään neljällä pultilla.
 • Paineilmaverkostoon lähelle pumppua asennetaan suodinsäädin (5 mikronia) sekä sulkuventtiili.
 • Paineilmaletkun läpimitan on oltava riittävä - suositellaan ½" -letkua. Mikäli letkun pituus on yli 5 metriä, voidaan letkun läpimittaa suurentaa.
 • Suurin sallittu paineilman paine on 8,6 bar.
 • Paineilman tulee olla kuivaa ja puhdasta.
 • Imupuolen suurin sallittu ylipaine on 0,5 bar.
 • Pumppu liitetään imu- ja painepuoleltaan putkistoon joustavin letkuin. Kriittisissä asennuskohteissa käytetään pulssivaimenninta Equaliser SD½, SD1 tai SD2. Pulssivaimennin on varustettu joustavalla kalvolla, joka tasapainottuu paineilman avulla. Pulssivaimennin asennetaan pumpun painepuolelle.
 • Imu- ja painepuolen letkujen sisäläpimitan on oltava riittävä, vähintään yhtä suuri kuin pumpun vastaava liitäntä.
 • Viskoosia nestettä pumpattaessa on käytettävä suurempia letkuläpimittoja.
 • Kaikkien liitäntöjen on oltava täysin tiiviit vuotojen estämiseksi.
 • Imuletkujen tulee olla vahvistettua laatua pumpun imutehon kestämiseksi.
 • Mikäli pumpattavassa nesteessä on kiintoaineita, ei annettua suurinta sallittua partikkelikokoa saa ylittää. Kts. pumppukohtaiset maksimikiintoainekoot teknisistä tiedoista. Käytä tarvittaessa imusihtiä.
 • Mikäli paluuvirtausta ei sallita, asennetaan putkistoon takaiskuventtiili. Pumpun venttiileitä ei voi käyttää putkiston takaiskuventtiileinä.
 • Pumppua ja putkistoa ei saa asettaa alttiiksi hydraulisille iskuille "water hammer". Paineiskut tasataan asentamalla pulssivaimennin.

PUMPUN TUOTON SÄÄTÖ

 1. Säädä paineilman paine paineensäätäjästä.
 2. Säädä nestevirtaus painepuolen putkiston kuristusventtiilillä.

Molemmat tavat antavat pumpun virtauksen portaattoman säädön nollasta maksimiin.

Teknisen erittelyn mukaiset eri materiaalien aine- ja lämpötilarajoitukset on huomioitava.

 • Polypropeeni maks. lämpötila +80°C paine 7 bar maksimi
 • PVDFmaks. lämpötila +90°C paine 7 bar maksimi

Tarkista ennen asennusta, että pumpun rakennemateriaalit soveltuvat suhteessa pumpattavaan aineeseen sekä sen lämpötilaan.

Muovipumppu, joka asennetaan EX tilaan on maadoitettava.

Käyttöohje

 1. Paineilman tulee olla puhdasta ja kuivaa. Paineilmalinjaan suositellaan asennettavaksi 5 mikronin suodin, paineensäädin sekä sulkuventtiili.
 2. Pro-Flo ilmaventtiili on kestovoideltu, joten sitä ei pidä voidella.
 3. Paineilmajohto puhalletaan puhtaaksi ennen pumppuun asentamista.
 4. Käynnistä pumppu avaamalla paineilmajohdon venttiili. Aseta paineensäätäjään haluamasi paine, maks. 8.6 bar. Mikäli pumppu tärisee voimakkaasti tai pitää meteliä tulee painetta alentaa tai asentaa pulssivaimennin painepuolelle.
 5. Mikäli pumppu kavitoi tulee iskutiheyttä pienentää. Lisää imuletkun kokoa ja pienennä imukorkeutta ja/tai imupituutta. Pumppu kavitoi mikäli laskettu virtaus, iskutiheys x isku/minuutti, on suurempi kuin todellinen virtaus.
 6. Mikäli neste, jota pumpataan, sisältää kiintoaineita tulee pumppu aina käytön jälkeen huuhdella puhtaaksi. Kiintoaineet, jotka kerrostuvat nestekammion pohjalle prosessin jälkeen, voivat uudelleen käynnistettäessä vahingoittaa akselia sekä kalvoja.

Vian etsintä

 • Pumppu käy hitaasti tai ei ollenkaan
 1. Tarkista paineilman saanti. Onko paine ja/tai määrä riittävä ?
 2. Tarkista, että Pro-Flo ilmaventtiilin luisti liikkuu.
 3. Lisää tarvittaessa luistiin rasvaa.
 4. Tarkista pilottiventtiilin kunto. Vaihda tarvittaessa.
 • Pumppu käy, mutta virtaus on pieni tai olematon
 1. Tarkista kavitoiko pumppu?
  - Pienennä iskutiheyttä
  - Lisää imupuolen putken läpimittaa
  - Pienennä imukorkeutta ja imupituutta
 2. Tarkista pumpun venttiilipallot. Vaihda kuluneet pallot uusiin. Jos pallot ovat turvonneet kemiallisesta reaktiosta johtuen, tulee ne vaihtaa sopivampaan materiaaliin (teflon).
 3. Tarkista, että imupuolen kaikki liitännät ovat tiiviit.
 • Ilmakuplia nesteen painepuolella
 1. Tarkista ovatko kalvot rikki.
 2. Tarkista, että ulompi mäntä on ruuvattu kunnolla kiinni akseliin ja että se tiivistää kalvoa vastaan.
 • Pumpattava aine tulee ulos äänenvaimentajasta
 1. Tarkista kalvojen kunto. Vaihda tarvittaessa.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries